Bảo hộ tiếng anh là gì? Những từ đồng và trái nghĩa của bảo hộ bạn cần nên biết

Định nghĩa tiếng việt Bảo: bảo vệ, giữ gìn Hộ: giúp đỡ vậy nguyên từ bảo hộ sẽ diễn tả cho chúng ta biết chúng ta đang...

Điện giật tiếng anh là gì? Cách sử lý khi bị điện giật hiệu quả nhất

Định nghĩa trong tiếng việt Điện giật là phản ứng sinh lý hoặc thương tổn của cơ thể khi có dòng điện chạy qua người. Từ này...

Chợ cóc tiếng anh là gì? Những ảnh hưởng của chợ cóc gây ra

Định nghĩa tiếng việt Đã có nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ học bình dân muốn tìm hiểu gốc gác ra đời của cụm từ “chợ cóc”....

Bệnh tâm thần tiếng anh là gì? Các triệu chứng tâm thần

Bệnh tâm thần tiếng anh là gì Bệnh tâm thần tiếng anh là Mental illness Ví dụ: Chứng bệnh tâm thần của tôi, oh, tôi sẽ không nói về...