Học vụ trong tiếng Anh là gì
Giáo dục

Học vụ trong tiếng Anh là gì? Những giá trị cốt lõi của phòng học vụ

Định nghĩa về học vụ

Học vụ là là một thuật ngữ liên quan đến vấn đề giáo dục, bộ phận trong một văn phòng thể chế giám sát nhiều chương trình học và phòng ban tại một trường học. Người đứng đầu văn phòng này hỗ trợ các sáng kiến ​​về chương trình giảng dạy, sự kiện tuyển dụng và thăng chức của giảng viên, nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên, và tất cả các khoa và chương trình học thuật. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bộ phận phụ trách các vấn đề học vụ chịu trách nhiệm hỗ trợ học tập và kinh nghiệm của sinh viên, các sáng kiến ​​chương trình và hỗ trợ giảng viên. Bộ phận này cung cấp các nguồn lực phát triển chuyên môn cho giảng viên và phát triển, sửa đổi và thực hiện các chính sách và thủ tục khi cần thiết. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Tuyên bố sứ mệnh

Sứ mệnh là chuẩn bị cho học sinh việc làm, chuyển trường thành công và học tập suốt đời. Trang bị cho sinh viên kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để thành công trong nghề nghiệp của họ, nỗ lực và dẫn đầu trong việc phục vụ cộng đồng của họ. 

Học vụ trong tiếng Anh là gì ?

Học vụ tiếng anh đó là: educational affairs

Một số từ đồng nghĩa:

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Những giá trị cốt lõi của phòng học vụ

Sinh viên và cộng đồng

Chúng tôi cam kết tạo ra một cộng đồng khuyến khích và rèn luyện tính lịch sự, lòng nhân ái và quan tâm đến người khác. Chúng tôi hiểu rằng cách chúng tôi làm việc và cung cấp dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của học sinh. Do đó, chúng tôi cố gắng làm việc cùng nhau để tạo ra các kết nối và mối quan hệ giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu của học sinh. 

Học tập

Là những nhà giáo dục, chúng tôi hiểu rằng việc học diễn ra cả trong và ngoài lớp học. Chúng tôi tạo điều kiện cho một môi trường khuôn viên hỗ trợ góp phần vào việc học tập và phát triển cá nhân của sinh viên. Ngoài ra, chúng tôi tìm cách truyền cảm hứng để sinh viên trở thành những công dân gắn bó trong cộng đồng và hơn thế nữa. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Chính trực

Chúng tôi tin rằng các nhân viên phải duy trì các tiêu chuẩn và nguyên tắc cao nhất. Đạo đức và tính chính trực được đặc trưng bởi sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác ra quyết định, sử dụng phù hợp các nguồn lực của Trường, phục vụ sinh viên và sử dụng các phương pháp hay nhất trong lĩnh vực sinh viên và giáo dục đại học. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Truyền thống và Niềm tự hào

Chúng tôi tin rằng lịch sử, niềm tự hào về thể chế và truyền thống đại học của chúng tôi thúc đẩy kinh nghiệm, kết nối được chia sẻ và đóng góp vào những kỷ niệm lâu dài và mối quan hệ lâu dài.

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *