Giáo dục

Phạt hợp đồng tiếng anh là gì? Tại sao lại bị phạt hợp đồng

Tiếng anh phạt hợp đồng tiếng anh là gì

Fines against contract violations

Định nghĩa phạt hợp đồng trong tiếng việt

Phạt vi phạm hợp đồng là một chế tài tiền tệ mà bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm. Hình thức chế tài này chỉ cần 2 điều kiện là có hành vi vi phạm và có lỗi hợp đồng.

Lý do bị phạt hợp đồng

  1. Nếu vi phạm về chất lượng phạt từ 3% đến 12% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm về chất lượng. 
  2. Vi phạm về thời gian thực hiện hợp đồng phạt 2% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm thời hạn thực hiện cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm từ 0,5% đến 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo cho đến mức tổng số các lần phạt không quá 8% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm ở thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên. 
  3. Trong trường hợp hoàn toàn không thực hiện đúng  như quy định hợp đồng đã kí thì bị phạt đến mức 12% giá trị hợp đồng.
  4. Vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận sản phẩm hàng hoá, công việc đã hoàn thành theo hợp đồng phạt 4% giá trị hợp đồng đã hoàn thành mà không được tiếp nhận cho 10 ngày lịch đầu tiên và phạt thêm 1% cho mỗi đợt 10 ngày tiếp theo, cho đến khi tổng số các lần phạt không quá 12% giá trị phần hợp đồng đã hoàn thành và không được tiếp nhận ở thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên.
  5. Vi phạm nghĩa vụ thanh toán thì áp dụng mức phạt bằng lãi suất tín dụng quá hạn của ngân hàng nhà nước Việt Nam, tính từ ngày hết thời hạn thanh toán.

Trong trường hợp nếu pháp luật chưa có quy định mức phạt, các bên có quyền thỏa thuận về mức phạt bằng tỉ lệ % giá trị hợp đồng bị vi phạm hoặc bằng 1 số tiền tuyệt đối mà hai bên ký hợp đồng phải tự quy định lại với nhau. Trong trường hợp ở hợp đồng không quy định mức phạt cụ thể thì áp dụng theo khung phạt mà pháp luật quy định.

Nguồn: https://www.eksklusive-rabattkoder.info

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *