ung-cu-vien-tieng-anh-la-gi
Giáo dục

Ứng cử viên tiếng Anh là gì ? Các trường hợp không được ứng cử đại biểu quốc hội

Định nghĩa tiếng việt 

Ứng cử là một trong những quyền chính trị hiến định, cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm để một công dân tự ghi tên vào danh sách ứng cử viên để có thể được bầu trong một cuộc bầu cử làm đại biểu các cơ quan dân cử hoặc làm lãnh đạo các cơ quan, các tổ chức, đoàn thể xã hội. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Hiến pháp Việt Nam quy định: công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không được ứng cử đại biểu quốc hội

Căn cứ Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bao gồm:

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Người đang bị khởi tố bị can

Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

Ứng cử viên tiếng Anh là gì?

ung-cu-vien-tieng-anh-la-gi

Ứng cử viên tiếng Anh là  candidates

Các thuật ngữ trong quá trình bỏ phiếu 

 • To raise money

Gây quỹ

 • Referendum

Trưng cầu dân ý

 • Reformer

Người theo đường lối cải tổ. 

=> Xem thêm website về chủ đề giáo dục

 • Returning officer

Quan chức phụ trách bầu cử tại mỗi khu vực bầu cử

 • Right winger

Người theo cánh hữu. Dùng để chỉ người có quan điểm chính trị bảo thủ

 • To roll out a programme

Áp dụng chương trình một cách từ tư

 • Vacancy

Bỏ trống

 • Election campaign

Chiến dịch vận động tranh cử

 • Electoral register

Danh sách cử tri, liệt kê toàn bộ các cử tri được quyền bầu cử tại mỗi đơn vị bầu cử. Ngoài từ ‘Electoral register’ còn có từ ‘electoral roll’, mang nội dung tương đương 

 • The electoral system

Hệ thống tổ chức bầu cử

 • Exit poll

Thăm dò ngoài phòng phiếu. Là cuộc thăm dò theo đó hỏi ý kiến mọi người xem họ đã bỏ phiếu cho ai sau khi họ rời phòng phiếu

 

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *