xáo trộn tiếng anh là gì
Giáo dục

Xáo trộn tiếng Anh là gì? Từ Mix trong tiếng Anh

Xáo trộn tiếng Anh là gì

xáo trộn tiếng anh là gì

Xáo trộn nghĩa là gì?

Trong tiếng việt từ “Xáo trộn” là một động từ, có nghĩa là trộn lẫn mọi thứ vào nhau, làm cho mọi thứ rối tung lên, không còn phân biệt được thành phần nào có trong đó. Trộn có thể là trộn nhiều thứ, phải có ít nhất hai thành phần mới có trộn trộn lẫn vào nhau. Từ Xáo Trộn có nghĩa khác từ Trộn. Trộn có thể là có quy tắc nhất định, còn Xáo Trộn thì không. Vậy trong tiếng Anh có từ vựng nào có mang nghĩa như hai từ ấy, Xáo Trộn trong tiếng Anh là gì? Bạn có biết và có hay dùng từ vựng đó không?

Xáo trộn tiếng Anh là gì?

Xáo trộn tiếng Anh là: Mix

Phiên âm: /mɪks/

Một số từ tiếng Anh khác cũng mang nghĩa xáo trộn như: admix, stir, jumble, commix, mingle, unify, fuse, alloy,…

Từ Mix trong tiếng Anh

xáo trộn tiếng anh là gì

Trong tiếng Anh, mỗi từ vựng thường có nhiều cách định nghĩa, và thường mang nhiều nghĩa khác nhau khi dùng trong các ngữ cảnh khác nhau.

 Tương tự, từ Mix được định nghĩa theo nhiều cách sau:

If two or more substances or things mix or you mix them, they combine, usually in a way that means they cannot easily be separated

[nếu hai hoặc nhiều chất hoặc nhiều thứ trộn lẫn với nhau hoặc bạn trộn chúng, chúng kết hợp với nhau, thường theo cách có nghĩa là chúng không thể dễ dàng tách rời]

Ví dụ: Oil and water don’t mix. [Dầu và nước không trộn lẫn.]

To prepare something by combining two or more different substances

[để chuẩn bị một cái gì đó bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều chất khác nhau]

Ví dụ: mix something With this range of paints, you can mix your own colours. 

[pha trộn thứ gì đó Với nhiều loại sơn này, bạn có thể pha trộn màu sắc của riêng mình.]

If two or more things, people or activities do not mix, they are likely to cause problems or danger if they are combined

[ nếu hai hoặc nhiều thứ, con người hoặc hoạt động không kết hợp với nhau, chúng có khả năng gây ra vấn đề hoặc nguy hiểm nếu chúng được kết hợp với nhau]

 Ví dụ: Children and fireworks don’t mix [Trẻ em và pháo hoa không trộn lẫn]

Nguồn: https://www.eksklusive-rabattkoder.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *